(+34) 91 737 42 06         info@smartgroup.es

Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS

I. Dades del Prestador de Serveis de la Societat de la Informació i Responsable del Tractament

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris dels serveis disposats en aquest lloc Web com als òrgans competents, dels aspectes relatius següents al Prestador de Serveis de la Societat de la Informació:

  • Denominació social: SMARTGROUP VOIP SERVICES, S.L. (en endavant Smartgroup)
  • CIF: B85928216
  • ADREÇA: Carrer de Velázquez, 150. 2n-Esquerra 28002 Madrid
  • TEL: 917374205
  • EMAIL: soporte@smartgroup.es


L'Empresa ostentarà la condició de Responsable del Tractament respecte al tractament de dades de les persones que realitzin una compra (en endavant Usuaris) en aquest lloc Web https://www.smartgroup.es/, segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades Personals 679/2016, així com en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals 3/2018.

II. Termes i Condicions de Compra Online

1. Objecte

Aquests Termes i condicions de compra, té per objecte la regulació del pagament efectuat per l' Usuari a través de la pàgina web de Smartgroup en els casos i en els supòsits previstos en les condicions del seu contracte.

L' empresa es reserva el dret a modificar el contingut d' aquests termes i condicions de compra, per la qual cosa recomanem als usuaris la consultin cada vegada que realitzin una compra.

2. Realitzar un pagament

Per realitzar un pagament els usuaris han de tenir una targeta de crèdit/dèbit en vigor.

L'usuari pot pagar la seva factura pels serveis de telecomunicacions prestats, per mitjà d'aquest lloc Web de manera segura, seguint els passos que se li indiquen en el procés de compra.

3. Forma de pagament

Vostè pot pagar amb targetes bancàries VISA i MasterCard.

Perquè el seu pagament es realitzi sense cap incidència, i així minimitzar qualsevol intrusió no autoritzada en les seves dades bancàries, serà redireccionat automàticament a la plataforma de pagament online de la seva entitat bancària, en la qual serà necessari que s'autoritzi el pagament i amb això confirmar la compra realitzada per Vostè.

4. Passarel·la de pagament

Els serveis de pagament facilitats són prestats a través de Getnet Europe, Entitat de Pagament, S.L.U, entitat de pagament amb llicència europea, sota els termes de servei recollits a la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament al mercat interior (PSD2). Per a la utilització dels Serveis, l'Usuari accepta expressament les condicions generals de servei de Getnet Europe, Entitat de Pagament, S.L.U que poden ser consultades a l'adreça www.getneteurope.com

Per tant, l'aplicació de pagament que Smartgroup posa a disposició de l'Usuari té la finalitat de facilitar a l'Usuari la gestió de pagament de les factures pels serveis prestats, a través de la passarel·la de pagament de Getnet Europe, Entitat de Pagament, S.L.U. Amb la utilització de la passarel·la de pagament l'Usuari accepta expressament les condicions generals de servei de Getnet Europe, Entitat de Pagament, S.L.U que poden ser consultades en la següent adreça www.getneteurope.com

La plataforma de pagament podrà contenir enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, sobre els quals Smartgroup no exerceix cap tipus de control. En cap cas Smartgroup assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles, enllaços o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d' aquestes connexions externes no implica cap tipus d' associació, fusió o participació amb les entitats connectades. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a Smartgroup, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Smartgroup.

5. Drets de l'Usuari

Si té algun dubte o problema durant el procés de pagament, contacteu directament amb nosaltres en la direcció facturacion@smartgroup.es

La utilització per l'Usuari de la passarel·la de pagament facilitada no implica per la seva banda l'acceptació de la factura el pagament de la qual es duu a terme. El client té el dret a reclamar qualsevol aspecte de la factura a través del canal telefònic 917374205 o per correu electrònic a facturacion@smartgroup.es

En el cas que una vegada utilitzada la passarel·la de pagament facilitada i abonada la factura per l'Usuari, seguís apareixent aquesta factura com a impagada al web de Smartgroup, l'Usuari té a la seva disposició el telèfon 917374205 i el correu electrònic facturacion@smartgroup.es de reclamacions L'Usuari haurà, en aquest cas, demostrar la realitat del pagament per mitjà documental suficient segons el parer de Smartgroup.

Les condicions del servei de telecomunicacions prestats per Smartgroup són les contingudes en les condicions generals i condicions particulars subscrites per l'Usuari amb Smartgroup.

DESCARREGAR

També pots descarregar els nostres termes i condicions com un PDF.