(+34) 91 737 42 06         info@smartgroup.es

Manteniment de sistemes i instal·lacions i outsourcing it

Comptem amb diferents modalitats de serveis d'atenció al client, de Suport i Manteniment de sistemes i d'instal·lacions.

Ens caracteritzem per brindar assistència personalitzada, professional i proactiva als nostres clients.

Disposem de diverses modalitats de serveis d'atenció:

1. Servei d'outsourcing

En aquest tipus de servei que oferim, és el nostre personal especialitzat l'encarregat de la gestió externa dels treballs necessaris per garantir un correcte funcionament de la teva xarxa.

Confia en la nostra experiència i despreocúpat de la teva xarxa.

2. Servei de manteniment informàtic

Obtenen el màxim profit de la teva solució informàtica instal·lada. Comptem amb un servei ràpid i professional que es dedica a realitzar tasques proactives, administratives, reactives, d'ajustos i suport de la teva instal·lació.

Topologies quant al manteniment que podem oferir:

Manteniment in situ: És el nostre personal especialitzat el que, o bé per contracte o bé per necessitats puntuals del servei, o tasques preventives s' encarrega d' aquest tipus de
Manteniment remot: És el nostre personal especialitzat el que, de forma remota, amb aplicacions llicenciades i segures s' encarrega de realitzar i resoldre la incidència davant necessitats puntuals del servei, tasques preventives, estipulades en el contracte amb el
Borsa d'hores: El nostre personal especialitzat, imputarà una disminució en la borsa d'hores contractada pel client cada vegada que sigui necessari intervenir en aquest client. El nombre d'hores contractades anirà en funció de les incidències anuals que hagin tingut, modificable anualment en funció de les seves necessitats.

PRODUCTES