Facilitats i Serveis dissenyats per a hotels

Solucions de veu per a hotels

Les centraletes telefòniques dels hotels requereixen d' una funcionalitat específica i uns nivells de disponibilitat molt alts. Les nostres centraletes s'integren amb els sistemes de gestió dels hotels de forma modular adaptable al PMS (Property Management System) de què disposi l'hotel. Addicionalment disposem de mòduls de conversió analògic-IP que eviten la necessitat d' inversió en cablejat. I tot això en alta disponibilitat per evitar talls en el servei. 

Garanteixi l' alta disponibilitat del sistema

Commutació instantània en cas de caiguda garantint la comunicació interna i externa.

Redueix els costos d' IT en infraestructures

Manteniment senzill i gestió segura del sistema de telefònia del seu hotel.

Optimitzi operacions pròpies del seu hotel

Check-in/out, programació de trucades de despertador, comptabilitat de trucades, càrrecs del minibar, estat de l'habitació i més.

Centrals especials per a Hotels

Sense canvis a la xarxa analògica del teu hotel!
Sistemes avançats: fins a 500 usuaris
Aplicació de comunicacions unificades Linkus
Enregistrament de trucades integrada
Mòdul per a hotels
Integració amb Call Center basat Núvol, PMS i CRM
Actualització gratuïta de programari/firmware
Possiblitat d' integrar amb extensions analògiques a les habitacions
DEMANA UNA DEMO