Unifica les teves comunicacions

Solucions de veu per a empreses

Unifica les comunicacions de la teva empresa amb el dossier més ampli del mercat. Amb multitud de funcionalitats disponibles i autoconfigurables en temps real des d'un panell privat de client.

Solucions robustes de tercers

Col·laborem amb els principals desenvolupadors d'eines de veu, maquinari i programari per oferir un servei de qualitat, recolzat per empreses expertes en cada matèria.

Integració amb Teams

Integra Microsoft Teams i comunicat amb l'exterior amb tots els serveis d'operador, unificant les teves comunicacions.

Terminals i Softphone

Gaudeix del teu softphone gratuït o de pagament. Diferents modalitats de pagament: a terminis, de lloguer/rènting o en pagament totalitzat.

Informe de trucades

Obtenen un historial de trucades descarregable en format CSV. Podràs conèixer el nombre de trucades ateses per cada extensió fins i tot si forma part d'una cua de trucades o bé aquelles trucades que no han estat ateses.

Interfície de fàcil ús

Disposem d'un panell d'usuari intuïtiu i amigable per facilitar la teva feina.

Integracions amb CRM

I molts més!

Centraleta Virtual

És un sistema de comunicació avançat al núvol que permet a les empreses rebre i fer trucades utilitzant una connexió a Internet en lloc d' una línia telefònica tradicional. En estar allotjada al núvol, la central virtual pot ser escalable i flexible, la qual cosa significa que pot adaptar-se a les necessitats canviants de l' empresa en termes de volum de trucades i capacitat.
MÉS INFORMACIÓ

Centraleta Física

Actualitzem centraletes TDM i analògiques per centraletes físiques IP.

Addicionalment podem revisar els costos de trànsit els enllaços de la centraleta del client i realitzar una proposta sobre la numeració i el trànsit.
MÉS INFORMACIÓ

Programari

Centraletes programari són centraletes de veu sobre IP que s'allotgen en servidors del client. Destinades a aquells clients que requereixen d' un nivell de seguretat específic.
MÉS INFORMACIÓ

Consultoria

Projectes de cablejat estructurat, ampliació GSM, ampliació WiFi, cartelleria digital i projectes d' integració.
MÉS INFORMACIÓ

Amb qui treballem

Marques
Marcas_phone